Transport auto - aspl-sulina

Du-te la conținut

Transport auto

Transport public
Transport public local de persoane prin curse regulate
Activitatea de transport public de persoane asigură prin aportul său satisfacerea cererii de transport ritmic, în deplină siguranță și cu un grad corespunzător de confort. Realizarea practică a acestui deziderat în localitatea Sulina a fost încredințată S.C. ASPL Sulina S.R.L. prin intermediul Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr.39/01.08.2016 privind Delegarea Gestiunii Activităților de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate, pe traseele înființate la nivelul orașului Sulina.
Utile transport public călători

Transportul de persoane urmărește, dincolo de satisfacerea imediată a nevoilor de transport ale publicului, obiective de o deosebită importanță ce se pot înscrie în planul de dezvoltare economico-socială a localității, asigurând pe termen mediu și lung dezvoltarea și diversificarea structurii profesionale, creșterea fondului de timp liber al locuitorilor, distribuirea în spațiu a poulației, dezvoltarea zonală a localității etc.
Oranizarea și efectuarea serviciilor specifice de transport public local de persoane de către S.C. ASPL Sulina S.R.L. și-a propus să asigure satisfacerea unor cerințe și a unor nevoi de utilitate publică a locuitorilor orașului Sulina și care să conducă la:
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe raza orașului Sulina;
- îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local de persoane;
- deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora, prin polițe de asigurări;
- optimizarea funcționării pieței transportului public local de persoane.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins