Listă documente de interes public - aspl-sulina

Du-te la conținut

Listă documente de interes public

Informații publice
Lista documentelor de interes public
Lista documentelor supuse dezbaterii publice conform O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt.Tip documentStare document
1
Contract modificat conform recomandărilor Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN).
2
Contract modificat conform recomandărilor Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN).
Lista documentelor de interes public
Nr. crt.DocumentDescriere
Modalitatea de informare
1Organigrama S.C. ASPL Sulina S.R.L.Structura organizatorică a S.C. ASPL Sulina S.R.L.Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
2Buget anualDocument aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului Sulina, cu veniturile și cheltuielile destinate bunei funcționări a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
3Hotărâri asociat unic
Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Sulina ce privesc activitatea S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
4Decizii ale Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. pentru buna funcționare a acestei societăți comerciale
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
5Comunicate, anunțuri și informări de presăDocumente de informare generală a persoanelor interesate, precum și a mass-media cu privire la activitatea S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
6Întrebări frecventeLista întrebărilor frecvente și a răspunsurilor formulate la acestea de către S.C. ASPL Sulina S.R.L.
Pagina de internet oficială a S.C. ASPL Sulina S.R.L.
7Modele contracte de prestări serviciiModelul documentelor încheiate între S.C. ASPL Sulina S.R.L. și agenți economici / instituții / populație pentru prestarea de servicii
La solicitare
8Modele cereriModel solicitări diverse
La solicitare
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins