aspl-sulina

Du-te la conținut
Prezentare generală
S.C. ASPL Sulina S.R.L. este o societate comercială înființată prin reorganizarea fostului serviciu public Administrația Serviciilor Publice Locale Sulina.
Scopul înființării este acela de a presta, în condiții de eficiență economică, mai multe categorii de servicii de interes public și activități, în beneficiul locuitorilor orașului Sulina, precum și al instituțiilor publice/ agenților economici care activează pe raza administrativ-teritorială a orașului Sulina.
Înființată în anul 2010 și finanțată integral din venituri proprii, S.C. ASPL Sulina S.R.L. s-a dezvoltat de-a lungul timpului din nevoile și cerințele consumatorilor săi, propunându-și să răspundă cât mai prompt și eficient acestor nevoi, prin prestarea de servicii de calitate la tarife echitabile. Totodată, activitatea societății, în ansamblul său, este centrată pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, precum și pe ajustarea serviciilor prestate în funcție de exigențele consumatorilor.
S.C. ASPL Sulina S.R.L. are ca unic asociat orașul Sulina, prin Consiliul Local al orașului Sulina, iar obiectul de activitate al societății este constituit din servicii/activități de interes public local, înfiinţate şi organizate de autoritatea administraţiei publice locale si transmise în gestiune delegată către societate.
De asemenea, activitățile/serviciile publice prestate sunt gestionate şi exploatate sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea şi controlul autorității locale.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins