Conducere - aspl-sulina

Du-te la conținut
Conducerea societății comerciale A.S.P.L. SULINA S.R.L.
Consiliul de Administrație

Consiliul de administraţie al S.C. ASPL Sulina S.R.L. este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al acestei societăți comerciale.

Atribuțiile principale ale acestuia se referă la aprobarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale S.C. ASPL Sulina S.R.L., verificarea bunei funcţionări a sistemului de control managerial pentru implementarea strategiilor de dezvoltare și a politicilor contabile în vederea realizării planificării financiare, evaluarea activității directorului prin verificarea execuției contractului de mandat al acestuia, elaborarea de proiecte de management și înaintarea rapoartelor de activitate către Consiliul Local al orașului Sulina.
Membrii Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. sunt numiți prin hotărâri ale Consiliului Local al orașului Sulina.
Componența actualului Consiliu de Administrație, conform H.C.L. nr.47 din data de 30.05.2019, este următoarea:

În activitatea sa, Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. emite dispoziții cu votul a cel puțin jumătate plus unul dintre membrii în funcție (majoritate absolută).
Pentru asigurarea transparenței în activitatea desfășurată, dispozițiile emise de către Consiliul de Administrație începând cu anul 2010 pot fi consultate pe această pagină, în ordinea emiterii lor.
Directorul societății comerciale

Conducerea executivă a societății comerciale A.S.P.L. SULINA S.R.L. este asigurată de dl Monahov Liviu, în calitate de Director conform Contractului de Mandat nr.4296 încheiat la data de 15.12.2017.
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. în anul 2012:

Buton sus
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. în anul 2013:

Buton sus
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. în anul 2015:

Buton sus
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. în anul 2016:

Buton sus
Decizii emise de Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. în anul 2017:

Buton sus
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins