Conducere - aspl-sulina

Du-te la conținut

Conducere

Informații publice
Conducerea societății comerciale A.S.P.L. SULINA S.R.L.
Consiliul de Administrație

Consiliul de administraţie al S.C. ASPL Sulina S.R.L. este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al acestei societăți comerciale.

Atribuțiile principale ale acestuia se referă la aprobarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale S.C. ASPL Sulina S.R.L., verificarea bunei funcţionări a sistemului de control managerial pentru implementarea strategiilor de dezvoltare și a politicilor contabile în vederea realizării planificării financiare, evaluarea activității directorului prin verificarea execuției contractului de mandat al acestuia, elaborarea de proiecte de management și înaintarea rapoartelor de activitate către Consiliul Local al orașului Sulina.

Membrii Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. sunt numiți prin hotărâri ale Consiliului Local al orașului Sulina.
Componența actualului Consiliu de Administrație:

Directorul societății comerciale

Conducerea executivă a societății comerciale A.S.P.L. SULINA S.R.L. este asigurată de dl Monahov Liviu, în calitate de Director conform Contractului de Mandat nr.547 încheiat la data de 17.02.2022.
Organigrama S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L.

Organigrama și Statul de funcții al S.C.  A.S.P.L. Sulina S.R.L. au fost stabilite prin Hotărârea nr.102 din 28 decembrie 2022 a Consiliului Local  al orașului Sulina.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins