Alte servicii - aspl-sulina

Du-te la conținut
Alte servicii prestate de S.C. ASPL SULINA S.R.L.
Societatea comercială A.S.P.L. SULINA S.R.L. furnizează, de asemenea, o serie de servicii de utilitate publică, altele decât cele ale principalelor domenii de activitate.
Tarifele percepute sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sulina nr.13/09.02.2011.
Nr.crt.
Denumirea serviciului
Tarife
1
Închiriere tractor
- în funcţiune
53,50 lei/oră
- în staţionare
8,76 lei/oră
2
Închiriere autovehicul ARO
- în funcţiune
101,16 lei/oră
- în staţionare
19,66 lei/oră
3
Închiriere Europubele
6,55 lei/lună
4
Prestări servicii atelier reparaţii
8,50 lei/oră
5
Aviz de construcţie
- persoane fizice
24,64 lei
- persoane juridice
36,99 lei
6
Eliberare adeverinţe
- persoane fizice
4,91 lei
- persoane juridice
6,20 lei
7
Copiere XEROX
- o singură faţă
0,38 lei
- faţă - verso
0,67 lei
8
Tarif urgenţă eliberare adeverinţe şi avize
- persoane fizice
8,64 lei
- persoane juridice
12,31 lei
Tarif activitate de întreținere și reparații instalații electrice
Specificație
U/M
Tarif lei/UM
Tarif, exclusiv TVA
LEI / oră
26,99
TVA 19% 5,13
Tarif, inclusiv TVA
LEI / oră
32,12
Tariful pentru prestarea activității de întreținere și reparații instalații electrice a fost aprobat prin H.C.L. nr.33 din 09.04.2019 și este valabil începând cu data de 01.05.2019.
La tarifele menţionate mai sus se va calcula T.V.A.
Tarifele sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.
Tarife închiriere mijloace de transport persoane
Denumire tarif
U/M
Tarif lei/UM
Tarif închiriere microbuz Renault
În funcționare
Oră
144,06
Tarif închiriere microbuz Opel Movano
În funcționare
Oră
142,20
Tarif închiriere barcă cu motor Honda 50CP
În staționare
Oră
40,63
Tarif închiriere barcă cu motor Honda 50CP
În funcționare
Oră
120,51
Tarifele pentru închirierea microbuzelor de tip Renault și Opel Movano, precum și pentru închirierea bărcii cu motor Honda 50CP au fost aprobate prin H.C.L. nr.165 din 23.12.2019.
La tarifele menţionate mai sus se va calcula T.V.A.
Tarifele sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins