Tarife servicii portuare - aspl-sulina

Du-te la conținut
Tarife servicii portuare
La toate tarifele se va calcula T.V.A.
Cursul de referință folosit la fundamentarea tarifelor este cel din data de 30.09.2018, respectiv 1 USD = 4,0210 RON.
Normele de fundamentare a tarifelor ce sunt percepute în perioada 01.01. - 31.12.2019 de către S.C. ASPL SULINA S.R.L., precum și structura pe elemente de cheltuieli a acestora, sunt avizate de către Consiliul Concurenței prin intermediul Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval (vezi avizul și normele de fundamentare a tarifelor).
Activitatea de colectare a gunoiului de la navele fluviale se va face în raport de sezon, astfel în sezonul cald (mai - septembrie) colectarea se va face din două în două zile, iar în sezonul rece (octombrie - aprilie) colectarea se va face din patru în patru zile.
Activitatea de colectare a gunoiului la navele maritime se face la sosirea navei în port.
Tarifarea se face în raport de pavilionul navei şi a tipului de navă.
Lista tarifelor pentru prestarea serviciilor portuare practicate în perioada
01.01. - 31.12.2019, avizate de Consiliul Concurenței,
respectiv Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval
Nr.
crt.
Denumire tarif
Clasificare conform listei de tarife
Tarif
RON
Tarif
USD
U/M
2.1.
Tarif cheiaj nave maritime / fluviale
Tarif ce intră sub incidența art.66.2, alin.2, lit.b, O.G. 22/1999
1,430,36
Navă / ml / zi
2.2.
Tarif acvatoriu nave maritime / fluviale
8020
Navă / zi
2.3.
Tarif ambarcațiuni de agrement staționate la infrastructura  portuară aflată în administrare
4010

Ambarcațiune / zi
2.4.
Tarif cheiaj ambarcațiuni folosite în scopuri economice (pentru transport mărfuri sau călători)
8421
Ambarcațiune / lună
2.5.
Tarif cheiaj ambarcațiuni ce nu desfășoară activități economice (transport marfă sau călători)
297,50
Ambarcațiune / lună
2.6.
Tarif cheiaj luntre / bărci pescărești
143,5
Ambarcațiune / lună
2.7.
Tarif unic portuar nave maritime la intrarea în zona portuară
603150
Lei / navă
2.8.
Tarif colectare gunoi
11328
Cursă / transport / depozitare
2.9.
Tarif saci folosiți la colectare deșeuri menajere
41
Nr. saci colectați
2.10.
Tarif livrare apă potabilă la nave
102,50
Mc apă livrată
2.11.
Tarif întreținere cămine pentru apa potabilă
1,300,30
Mc apă livrată
2.12.
Tarif întreținere rețele electrice proprii
0,600,15
Kw livrați
2.13.
Tarif utilizare cofret energie electrică
51,25
Utilizator cofret
2.14.
Tarif eliberare acord pentru activitățile de transport naval și activitățile conexe acestora
26766,40
Eliberare acord
2.15.
Tarif eliberare aviz lucrări de investiții și modernizare a infrastructurii portuare
856213,00
Eliberare aviz
ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins