Alte servicii - aspl-sulina

Du-te la conținut
Alte servicii prestate de S.C. ASPL SULINA S.R.L.
Societatea comercială A.S.P.L. SULINA S.R.L. furnizează, de asemenea, o serie de servicii de utilitate publică, altele decât cele ale principalelor domenii de activitate.
Tarifele percepute sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sulina nr.13/09.02.2011.
Nr.crt.
Denumirea serviciului
Tarife
1
Închiriere tractor
- în funcţiune
53,50 lei/oră
- în staţionare
8,76 lei/oră
2
Închiriere autovehicul ARO
- în funcţiune
101,16 lei/oră
- în staţionare
19,66 lei/oră
3
Închiriere Europubele
6,55 lei/lună
4
Prestări servicii atelier reparaţii
8,50 lei/oră
5
Aviz de construcţie
- persoane fizice
24,64 lei
- persoane juridice
36,99 lei
6
Eliberare adeverinţe
- persoane fizice
4,91 lei
- persoane juridice
6,20 lei
7
Copiere XEROX
- o singură faţă
0,38 lei
- faţă - verso
0,67 lei
8
Tarif urgenţă eliberare adeverinţe şi avize
- persoane fizice
8,64 lei
- persoane juridice
12,31 lei
La tarifele menţionate mai sus se va calcula T.V.A.
Tarifele sunt indexate lunar cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul Naţional de Statistică.
Situații financiare


- Situații financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017

ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins